سلام دوستان

در سایت اینترنت مخابرات استان مازندران چیزی درباره اینترنت رایگان شبانه نوشته نشده حتی در بخش تغییر سرویس
کمکم کنید چطور میتونم از اینترنت رایگان شبانه استفاده کنم؟؟؟