سلام. در مورد فاقدین اثر انگشت کارت هوشمند ملی پس از صدور کارت، قبلا ظاهرا یک کد شش رقمی جایگزین می دادند‌ ولی الان فقط همان کد ۴ رقمی هویت دیجیتال را که به همه دادند میدن!!!
بعدا اونایی که اثر انگشت ندارند چه کار باید بکنند.
سوال هم از ثبت و احوال پرسیدم گفتند آن کد جایگزین به شما مربوط نمی شود و مربوط به اداره خود ماست.
ولی ۶-۷ سال قبل به یکی از اقوام ما که اثر انگشت نداشت، آن کد ۶ رقمی را هم داده بودند.
داخل کاغذهای همراه کارت هوشمند، هم سه تا رمز نوشتند.
رمز هویت دیجیتال
رمز امضای الکترونیک
رمز فاقدین اثر انگشت

ولی فقط اولی را به فاقدین اثر انگشت میدن که یک رمز ۴ رقمی هست.