درود
خریدار بازی رزیدنت اویل هستم برای کنسول های ps4 - ps3 - ps5 -xbox -gamecube - ,...