تصفیه آب دارویی

تصفیه آب دارویی جهت تصفیه و تولید انواع آب در صنعت داروسازی بسته به کاربرد و تولید محصولات دارویی مختلف (جامدات،نیمه جامدات،مایعات، تزریقی و شستشو) که هر یک استاندارد شیمیایی و میکروبی خاص خود را دارند، انجام می گیرد.

انواع آب در صنعت داروسازی

1- آب خالص Purified Water (PW)

  • جهت تولید محصولات جامد، مایعات خوراکی و شستشوی تجهیزات

2- آب قابل تزریق (WFI)Water For injection

  • جهت تولید محصولات تزریقی، استیریل و شستشو

3- بخار خالص (PS) Purified Steam