با سلام

تازه ی مک گرفتم بهش فلش مموری میزنم ی سری فایل میسازه .Spotlight-V100 - .fseventsd