سلام

آیتم || Hold بعضی وقتا آزار دهنده میشه و ناگهان فعال میشه راهی داره اینو برداشت یا با تغییر تم تغییر محل بده ؟