سلام ببخشین یک سوال داشتم

early reminder چکار میکند؟ در قسمت ریمایندر