سلام
من این مودم رو دارم فقط ایرانسل رو پشتیبانی میکنه چطور باید آنلاکش کنم؟

آنلاک بهتره یا عوض کردن فریمور؟