شمع خودرو و نشانه های خرابی آن

شمع خودرو با وجود این که قطعه‌ ای کوچک به نظر می‌ رسد، اما از جمله مهم‌ ترین قطعات اتومبیل محسوب می شود.

شمع، قطعه ای درون سیلندر خودرو است و وظیفه جرقه زنی دارد. ولتاژ از یک سمت وارد شمع می شود و شمع آن را به جرقه تبدیل می کند تا مخلوط بنزین و هوا منفجر و از این طریق، انرژی مورد نیاز موتور اتومبیل نیز فراهم شود.

در صورتی که شمع خودرو خراب باشد در عملکرد موتور نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت که در اصطلاح، موتور در این وضعیت، خام سوزی دارد که منجر به کاهش عمر کاتالیست خودرو خواهد شد.

علائم خرابی شمع خودرو
به طور کلی، توصیه می شود شمع‌ ها را بین ۴۰ الی ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد تعویض کنید. این قطعه نیاز به رسیدگی به طور دوره‌ ای و تعویض در زمان تعیین شده دارد.

یکی از نشانه های خرابی شمع خودرو، ظاهر آن است که برای بررسی باید دست به آچار باشید و آن را باز و بررسی کنید که در صورت سیاه شدن، نشان از خرابی این قطعه است.

از موارد دیگر که می‌توان جزء نشانه‌ های خرابی شمع خودرو در نظر گرفت، مشکل در روشن شدن اتومبیل ( استارت خوردن ) است که ممکن است به ویژه، در روزهای سرد رخ دهد. هر چند که این مشکل می ‌تواند عوامل گوناگونی داشته باشد، اما یکی از اصلی ترین علائم خرابی شمع خودرو محسوب می شود.

به طور کلی، نشانه های خرابی شمع در این موارد خلاصه می شود : مشکل در روشن شدن اتومبیل ( استارت خوردن )، مشکل در شتاب گیری، لرزش اتومبیل، روشن شدن چراغ چک خودرو و سیاه شدن شمع آن.

بنابراین، در صورتی که هر یک از موارد ذکر شده اتفاق بیفتد، شمع خودرو خراب شده است و نیاز به تعویض دارد.