گردگیر پلوس و نشانه های خرابی آن

در این مقاله با گردگیر پلوس و وظیفه آن آشنا می شویم و انواع آن و عواملی که باعث خرابی آن می شوند را بررسی می کنیم.
گردگیر پلوس بین چرخ و گیربکس، در ناحیه ای که نیرو در حال انتقال است، نصب می شود. گردگیر پلوس قطعه ای به شکل قیف است که در انتهای پلوس قرار دارد و از سرایت گرد و خاک و آلودگی به سر پلوس‌ جلوگیری می کند.
به طور کلی، وظیفه گردگیرها محافظت از قطعات به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار و آلودگی به آنها و جلوگیری از نشت روغن یا گریس از قطعات است. وظیفه اصلی گردگیر پلوس محافظت از پلوس و گیربکس در برابر گرد و غبار موجود در هوا و جلوگیری از نشت روغن یا گریس از پلوس و گیربکس است.

مکان قرارگیری گردگیر پلوس در سیستم خودرو بسیار حساس است و به سادگی در معرض آلودگی، گرد و غبار و آسیب رسیدن قرار می گیرد. گردگیر پلوس باید در سرویس‌ های دور‌ه ای خودرو مورد بررسی قرار گیرد، زیرا آلودگی، پارگی یا معیوب بودن آن منجر به سرایت گرد و غبار و آلودگی به گیربکس و سر پلوس می شود که خرابی این دو قطعه را به همراه دارد و در نهایت، باعث قفل کردن موتور خودرو و از بین رفتن آن می شود.


گردگیر پلوس در عین حال که قطعه ساده ای بنظر می رسد عملکرد بسیار حساسی در خودرو دارد و استفاده از نوع بی کیفیت آن می‏ تواند خسارت بسیار زیادی برجای بگذارد. به طور معمول، گردگیر پلوس با کیفیت پایین ضد روغن نیست و استفاده از این نوع گردگیر پلوس باعث می شود این قطعه با گریس موجود در پلوس آغشته و آلوده شود و خاصیت خود را از دست دهد که به همین دلیل باید از گردگیر پلوس ضد روغن استفاده کرد. بنابراین، استفاده از گردگیر پلوس مرغوب بسیار حائز اهمیت است.
انواع گردگیر پلوس
دو نوع گردگیر پلوس وجود دارد :
1- گردگیر پلوس سمت گیربکس : این نوع گردگیر پلوس که به نوع داخلی نیز معروف است، نزدیک به گیربکس و دور از چرخ های خودرو قرار دارد و از آن در تمامی انواع خودروها استفاده نمی شود.
2- گردگیر پلوس سمت چرخ : این نوع گردگیر پلوس که به نوع خارجی نیز معروف است، نزدیک به چرخ ها است که از آن در تمامی انواع خودروها استفاده می شود.


خرابی گردگیر پلوس
یکی از نشانه های اصلی خرابی گردگیر پلوس، روغنی شدن آن یا روغنی شدن شفت آن است. خرابی این قطعه به صورت پارگی است که روغن ریزی گیربکس را به همراه دارد و منجر به سوختن گیربکس می شود.
مشکلاتی که موجب خرابی گردگیر پلوس می شوند، عبارتند از :
- آسیب دیدن شفت گردگیر پلوس
- خرابی پلوس
- خرابی سر پلوس
- خرابی گیربکس
- خرابی بلبرینگ چرخ