دلایل ترمز بریدن

قبل از اینکه عملکرد ترمزها دچار اشکال شود، نشانه هایی بروز می کنند. ترمز بریدن یا از کار افتادن ترمزها در یکی از دو وضعیت زیر بوجود می آید :

1- ترمز خالی : پدال ترمز تا انتها فشرده می شود و ترمز کار نمی کند.
2- ترمز پر : پدال ترمز قفل شده است و با فشردن پایین نمی رود.
به طور کلی، نقص در روغن ترمز، سیلندر اصلی و پیستون می تواند به ترمز بریدن منجر شود. نشانه های ترمز بریدن عبارتند از :

- صدای جیرجیر یا ساییدگی هنگام ترمز گرفتن

لنت ترمز ممکن است صداهای مختلفی داشته باشد. درصورتیکه هنگام ترمز گرفتن صدای جیرجیر یا ساییدگی شنیده شود، لنت ترمز مشکل دارد.

- روشن شدن چراغ هشدار ترمز

روشن شدن چراغ هشدار ترمز روی داشبورد، یکی از علائم خرابی ترمز است.

- صدای کوبیده شدن

صدای کوبیده شدن یکی از علائم ترمز بریدن و فرسودگی کامل لنت‌ ترمز است.

- لرزش هنگام ترمز گرفتن

یکی از علائم خرابی ترمز و چرخش دیسک ( روتور )، لرزش خودرو یا لرزش فرمان در هنگام ترمز گرفتن است.

- نشت روغن ترمز

نشتی روغن ترمز از دیگر نشانه های خرابی ترمز است که مشکل با تعویض سیلندر اصلی برطرف می شود.

- پدال ترمز نرم

پدال ترمز نرم یا اسفنجی از نشانه های سیستم ترمز معیوب است که ‌دلیل آن، نفوذ رطوبت به سیستم ترمز است.

- بوی سوختگی در زمان ترمز گرفتن

دلیل بوی سوختگی در زمان ترمز گرفتن، گرم شدن بیش از حد ترمز یا کلاچ است.

- کشیده شدن خودرو به سمت راست یا چپ

درصورتیکه با ترمز گرفتن، خودرو به سمت راست یا چپ منحرف شود به دلیل خرابی شلنگ ترمز یا کالیپر است که احتمال ترمز بریدن وجود دارد.