تنوع دستگاه اسکرابر صنعتیدر ادامه جهت استفاده بهینه با بیشترین راندمان کاری، دستگاه کف شور صنعتی و تولیدکنندگان این ماشین شستشوگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تنوع دستگاه زمین شور صنعتی را از دو بعد مورد بررسی قرار می دهیم. این تنوع عبارتند از:1- تنوع کفشور صنعتی از دیدگاه کاربری2- تنوع از نظر مولد انرژیدر ادامه این 2 مورد را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.

انواع دستگاه اسکرابر صنعتی از دید کاربری1– اسکرابر سرنشین دار: دستگاه اسکرابر سرنشین دار یا اسکرابر خودرویی نوعی از زمین شور صنعتی است که اپراتور بر روی صندلی دستگاه اسکرابر نشسته و آن را هدایت می نماید. زمانی که ابعاد دستگاه اسکرابر، وزن دستگاه اسکرابر و سرعت این دستگاه نسبت به نمونه های کوچکتر بیشتر می شود، بایستی اپراتور بتواند به راحتی از این دستگاه استفاده نماید. لذا جهت کنترل آسان تر اپراتور، صندلی بر روی دستگاه تعبیه شده که راننده یا اپراتور بر روی آن می نشیند و دستگاه زمین شوی سرنشین دار را مورد هدایت قرار می دهد.2– اسکرابر دستی: اسکرابر دستی یا زمین شوی دستی به نوعی از اسکرابر گفته می شود که اپراتور پشت سر دستگاه به دنبال دستگاه راه می رود و آن را مورد هدایت قرار می دهد. اسکرابر دستی در ابعاد و اندازه های مختلف تولید می شوند. در ادامه با تنوع مختلف اسکرابر دستی و اسکرابر با راننده آشنا می شویم.