سلام دوستان/
چرا از برچسب های رنگی (شبرنگ) متنوع استفاده میشه؟مگه تو کورل نمیشه رنگ نوشته رو تغییر داد؟