راهی نداره ک ی قسمتو حذف کنی فقط میتونی گروهی تغییر نام بدی نمیتونی گروهی ی قسمت رو حذف کنی
چرا میشه گروهی هم یه قسمت که همنام هستش حذف کردش مثلا yasdl