سلام وقت بخیر ببخشید وقتی یک باکس رسم‌میکنیم در دید پرسپکتیو با دستور lineوبا کمک snap یک وجه باکس رو رسم میکتیم سپس در یک دید دیگر(فرضا front)همان وجه رو نیز با همون شرلیط رسم کنیم وقتی میخواییم extrud بدیم حالتی که در دید پرسپکتیو رسم شده اکسترود پیدا نمیکند مانند کاغذ میشود ولی حالت رسم دیگر به طور صخیح اکسترود میشود؟