سلام

استفاده از Asp.core راحتر یا جانگو پایتون ؟؟؟