میزان شیوع بالای اختلالات روانی در جامعه جهان سومی و عقب مانده ای چون ایران امر پیچیده و محالی نیست بلکه بسیار عادی و طبیعیه... کسانیکه به متخصصان اعصاب و روان مراجعه می کنند نسبت به کسانیکه مراجعه نمی کنند زودتر سلامتی خود را به دست می آورند و با سلامت روان زندگی راحت تری خواهند داشت چه بسا که گروه دوم اصلا هیچ وقت طعم خوش سلامتی و آسودگی رو نچشند.

2 ولی نوشته تان نشان از وسواس و میل شدید به عمل جنسی داشت

3 به این دلیل که خودت گفتی من با آنها مدام دعوا می کنم و قطعا تحمل چنین فردی در خانواده سخت است
مگه خودت ایرانی نیستی ؟ یا نکنه افغانی هستی ؟

یا مثلا میخوای بگی من منحرفم فقط تو به زن و دختر فکر میکنی ؟ نه داداش همچین چیزی نیست . آدم هایی که دنبال نقطه ضعف تو بقیه هستن منحرف و بیمار هستن