سلام
من مادربرد مدلNF725-C35
(NF725-C35/ NF725-C21 )
توقسمت cpu زد
Phenom iiوathlon ii
حالا تا چه مدل cup قابل ساپورت است؟!
تو سایت هم فقط زده:
Athlon ii x2
Athlon ii x4
And
Phenom ii x2
Phenom ii x4
بعد زیرش زده برای اطلاعات دقیقتر به پشتیبانی مراجعه کنید(پشتیبانی رو پیدا نکردم).
حالا من از کجا بفهمم
این
Phenom ii x4 965
و اینم میگره
Phenom ii x6 1050t
یا نه؟