درود.
قیمت دست دو کارت RtX ۲۰۶۰ یا دست دو کارت RTX سری ۳ پایین ترین مدلش چنده حدوداً؟ و اساسا دست دو بخریم یا نه و نگران ماین شدنش باشیم؟
درسته که نرم افزارهایی برای اینکار و تستش موجوده ،اما چطور طی بشود با فروشنده که مطمئن شویم ادعاش درسته ؟ زمان تست بدهد؟

ضمناً بنده gtx 1650 super خودمو که هنوز یک سال و خرده ای گارانتی دارد چند میتونم بفروشم؟


راهنمایی کنید ، ممنونم.