سلام بچه ها برای اینکه تو انیمیشنام کی فریمای حرفه ای و داینامیک تر بسازم
پلاگین یا ابزاری واسه افتر سراغ دارین؟
خیلی فوریه ممنون