سلام

من دو سال پیش یک چشمم برای دو سه روز بسیار تار شد و چیزی را با آن یک چشم نمی دیدم و پیش دکتر چشم پزشک برای عصب چشم (آفتالمولوژیست) رفتم و گفتم مربوط به سیستم ایمنی و نقص سیستم ایمنی هست و بدون مصرف دارو مشکل تاری بعد از دو سه روز رفع شد ولی البته حدود سه چهار درصد تاری هنوز هم از دو سال پیش باقی مونده ولی جدی نیست و تا الان دیگر مشکلی نداشتم تا اینکه برای کاری چند روز پیش رفتم خارج شهر و زیاد جلوی نور مستقیم نور آفتاب بودم و قسمتهایی از آرنج و پشت گردن و زیر گردن بخاطر آفتاب سوختگی سوخت و در همان محل هم خارج داشتم و وقتی برگشتم منزل باز خارش بود و با حمام هم رفع نشد.

حالا می خواهم بدونم آیا این خارش برای آفتاب سوختگی یک چیز طبیعی هست یا اینکه من بخاطر سابقه نقص یا ضعف سیستم ایمنی باعث شده این خارش بوجود بیاید؟

ممنون