سلام دوستان میشه فونت های جذاب و مورد پسند فارسی فتوشاپ رومعرفی کنید. من تازه شروع بع یاد گیری کردم و زیاد اشنایی ندارم.