با سلام دستان اکانت یا رباتی برای جواب های سایت چگ ندارید