سلام
سه هفته بیشتره وقتی تو اینستاگرامم هستم ، یهو صفحه سفیدی بالا میاد و اجازه دسترسی نمیده و این پیام میاد . تا کد وارد نکنم و پسورد جدید انتخاب نکنم اجازه نمیده فعالیت کنم. حتی دیروز کلا از کاربری انداختم بیرون. یکی کمک کنه ببینم چرا اینطور میشه. من فقط از طریق برنامه رو گوشیم وارد میشم.

We've detected suspicious activity on your Instagram account and have temporarily locked it as a security precaution. It's likely that your account was compromised as a result of entering your password on a website designed to look like Instagram. This attack is known as phishing.
over the next few step we'll ask you to verify your identity to help secure your account , and let you log back in.