سلام
من در فتوشاپ مبتدی هستم و بتازگی وسط آیتم هایی که مارک میکنم یه نشونه اومده خواستم بپرسم چطور میتونم این نشونه رو بردارم.
عکس رو ضمیمه کردم.