بعد از پایان نصب بازی
وقتی بازی رو اجرا می کند خطای اشکال در اجرای قفل نرم افزار خطای 387 میدهد
دی وی دی یک داخل دستگاه قرار دارد؟