ببخشید من مودم ام رو از این سایت خریدم:

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
طبق عکسهای زیر مشخصات آن هست:
اتوماتیک بروز نمیشه هر چی میزنم

آیا قابلیت بروز شدن رو داره؟ و کدام فریمور بهش میخوره؟

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید