سلام بچه ها

آیا کسی می دونه چرا زمانی که میخوام بازیکن بسازم و ذخیره کنم روی مموری کارت ps1 ارور No OptionFile رو می گیرم؟ کنسول و مموری هر دو سالم هستند.