سلام دوستان.
من یه صفحه کاری اینستاگرام دارم که پست هاشو با کمک Creator Studio زمان بندی میکنم. حالا امروز بعد ازینکه یکی از پست هامو زمان بندی کردم و برگشتم به اپلیکیشن اینستاگرام بهم پیام زیر رو نشون داد :
Your account has been temporarily blocked from taking this action. Sharing your account with a service that helps you get more likes or followers goes against our Community Guidelines. This block will expire on 2020-12-20. Tell us if you think we made a mistake.
یه نکته دیگه هم این هست که من یک فرآیند Follow و Unfollow ثابت رو به صورت دستی خودم دنبال میکنم برای افزایش فالوور هام.
حالا میخواستم بدونم آیا واقعا دلیل بلاک شدن اکانتم Creator Studio هست یا چیز دیگه ای ؟ مگه Creator Studio رسمی برای خود فیسبوک نیست و نمیشه ازش استفاده کرد ؟