دوستان iOS , مک و حتی اندروید لطفا بگید چه فونتهایی را این سیستم عاملها ساپورت می کنند، اگر مک دارید که چه بهتر اگر اندروید هم دارید بگید تا استفاده بکنیم.