سلام دوستان مداری برای وصل کردن میکروفون خازنی به dvr میخواستم
و اینکه اگر بخش رو اشتباه اومدم عذر خواهم