بازار کار اروپا در انحصار کدام بخش ها است؟

حدود نیمی از بازار کار اروپا در اختیار سه بخش خرده فروشی و سلامت و آموزش است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا بخش بخش خرده فروشی، انبارداری و حمل نقل بیشترین سهم را از کل اشتغال زایی در بین کشورهای عضو این اتحادیه داشته است. تا پایان سال ۲۰۱۸، به طور متوسط ۲۴.۷ درصد از کل اشتغال زایی صورت گرفته در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط به بخش این بخش بوده است. پس از این بخش، آموزش، مراقبت های درمانی و تامین اجتماعی با اشتغال زایی برای ۲۳.۶ درصد از کل جمعیت شاغلین، بیشترین سهم را از بار کار در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا داشته است.
از طرف دیگر کمترین سهم بخش های مختلف از اشتغال زایی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط به بخش املاک با تنها ۱.۱ درصد بوده است و پس از این بخش فعالیت های مالی و بیمه ای با سهم ۲.۵ درصدی و ارتباطات و اطلاعات با ۳.۱ درصد، کمترین سهم را از میزان اشتغال زایی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته اند.
در ادامه با سهم بخش های مختلف از بازار کار بزرگ ترین اقتصادهای اروپایی آشنا می شوید:
اتریش
بیشترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش خرده فروشی، انبارداری و حمل نقل با ۲۶.۸ درصد
کمترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش املاک با ۱.۴ درصد
فرانسه
بیشترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش آموزش، مراقبت های درمانی و تامین اجتماعی با ۲۹.۶۸ درصد
کمترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش املاک با ۱.۳ درصد
آلمان
بیشترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش آموزش، مراقبت های درمانی و تامین اجتماعی با ۲۴.۸ درصد
کمترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش املاک با ۱.۱ درصد
هلند
بیشترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش خرده فروشی، انبارداری و حمل نقل با ۲۶ درصد
کمترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش املاک با ۰.۸ درصد
انگلیس
بیشترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش خرده فروشی، انبارداری و حمل نقل با ۲۶.۱ درصد
کمترین سهم از اشتغال زایی در بین بخش های مختلف تا پایان سال ۲۰۱۸: بخش کشاورزی با ۱.۲ درصد
اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی، فنلاند، انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
انتهای پیام