سلام میخواستم یک لب تاب برای کار با نرم افزارهای گرافیکی و یک سری نرم افزارهای مهندسی تهیه کنم و بودجه هم بین 12 تا 15 میلیو.نه. سرعت اجرای برنامه ها برام خیلی مهمه و درایو نوری و usb 3 و 2 هم حتما داشته باشه. تو این رنج چه مدل هایی در حال حاضر پیشنهاد میشه؟