من یک باتون دارم روی فریم1
و یک باتون روی فریم3 به نام gray که invisible هستش
حالا چه کدی باید برای باتون فریم1 بنویسم تا باتونی که نامش gray هست توی فریم3 حالا visible=true بشه
؟؟؟؟؟؟؟
لطفا هر کی بلده کمک کنه