اس کیوال لایت یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی سبک است که براحتی قابل انتقال و نصب بوده و برای استفاده از آن نیاز به محیط یا ابزارهای پیشرفته ای نیست. ضمن اینکه دارای قابلیت ها و کارآیی نسبتاً خوبی برای کاربردهای معمولی است.در این آموزش نحوه فعال سازی و استفاده از بانک اطلاعاتی اس کیوال لایت را در محیط برنامه نویسی سی شارپ آموزش می دهیم.

قبل از شروع برنامه نویسی در سی شارپ باید بانک اطلاعاتیرا برای اس کیوال لایت کنیم ایجاد و آماده کنیم برای این کار می توان از نرم افزارهای مدیریت اس کیوال لایتاستفاده کرد که یکی از آنها sql export است.

بعد از آماده شدن بانک اطلاعاتی اس کیوال لایت باید فایل کتابخانه ای اس کیوال لایت را از اینجا دانلود کنید این فایل با نام از سیستم دات اس کیو ال لایت باید در پوشه پروژه سی شارپ شما قرار گرفته و در در پنجره Solution Explorer روی گزینه References پروژه کلیک راست کرده و گزینه Add References را اجرا کنید و در زبانه browse این فایل را اضافه کنید.


با اضافه کردن این فایل یک فضای نامی بنام System.Data.SQLite به سی شارپ اضافه می شود و شما می توانید در داخل برنامه فضای نامی را با دستور using معرفی کرده و از کلاس های برنامه هنویسی بانک هتی اطلاعاتی با SQLiteاستفاده کنید.


using System.Data.SQLite;مشابه هر تکنولوژی فراهم کننده داده دیگری، در اینجا هم از کلاس های زیر استفاده خواهید کرد که همه آنها با پیشوند SQLite شروع می شوند:

  • SQLiteConnection – برای ایجاد اتصال به بانک اطلاعاتی
  • SQLiteDataAdapter – برای خواندن اطلاعات از بانک اطلاعاتی بصورت یکجا و قراردادن آنها در table محلی
  • SQLiteDataReader – برای خواندن سطر به سطر اطلاعات از بانک اطلاعاتی
  • SQLiteCommand – برای اجرای دستورات روی بانک ها مثل فرمان حذف، درج ، ویرایش و …

در ادامه روش نمایش رکوردهای جدول بانک اطلاعاتی دانشجویان به صورت زیر را از بانک اس کیوال لایت خوانده و روی فرم در دیتاگرید نمایش می دهیم.
studs ( sid , name , avgr )
برا یایجاد اتصال از کلاس SQLiteConnection بصورت زیر استفاده می کنیم:


SQLiteConnection conn= new SQLiteConnection(“Data Source=Data/amoozesh.db”);
که در مقابل data Source آدرس و نام فایل بانک اطلاعاتی اس کیوال لایت نوشته می شود. در دستور فوق فرض شده بانک اطلاعاتیamoozesh.db در زیر پوشه Data از محل اجرا برنامه قرار دارد.

بعد از ایجاد اتصال (conn) برای اجرای فرامین درج، حذف و ویرایش سطرها از دستور زیر استفاده می کنیم:
SQLiteCommand cm = new SQLiteCommand(“delete from studs where sid=”+sid, conn);
این دستور دانشجوی با شماره دانشجویی sid را حذف می کند.
برای خواندن سطرهای جدول بانک اطلاعاتی از دستور زیر استفاده می کنیم:
DataTable dt=new DataTable();
SQLiteDataAdapter da= new SQLiteDataAdapter ("select * from studs ", conn);
da.Fill(dt);
dgStuds.DataSource = dt;که dgStuds نام دیتاگرید ویو روی فرم برای نمایش لیست دانشجویان است.
با نمونه کدهای فوق روش کلی دسترسی به بانک هتی اطلاعاتی اس کیو ال لایت
را در محیط برنامه نویس سی شارپ نشان دادیم .
امیدوارم این اموزش به دردتون بخوره