سلام دوستان ! امیدوارم حالتون خوب باشه در این سری از آموزش های سی شارپ می خواهم به آموزش انتخاب (select) از دیتابیس mysql در سی شارپ بپردازیم قبل تر آموزش لازم برای اتصال , insert , update , delete را آموزش دادیم می تونید درپست های قبلی من پیدا کنید.
بدون حرف اضافی به بخش آموزش می رویم.
public List< string >[] Select()

{

string query = "SELECT * FROM tableinfo";//Create a list to store the result

List< string >[] list = new List< string >[3];

list[0] = new List< string >();
list[1] = new List< string >();
list[2] = new List< string >();

//Open connection

if (this.OpenConnection() == true)
{
//Create Command
MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);
//Create a data reader and Execute the command
MySqlDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();


//Read the data and store them in the list
while (dataReader.Read())
{
list[0].Add(dataReader["id"] + "");
list[1].Add(dataReader["name"] + "");
list[2].Add(dataReader["age"] + "");
}


//close Data Reader

dataReader.Close();

//close Connection
this.CloseConnection();

//return list to be displayed
return list;

}

else
{
return list;
}

}

در اینجا ما یک query داریم که کار آن انتخاب کردن (select) از جدول tableinfo است. برای اینکه ما دیتاهای مورد نیاز بیش از یک دیتا را دریافت کنیم ابتدا یک لیست درست کرده نوع لیست ما از نوع رشته یا string می باشد سپس مانند قبل بررسی می کنیم connection ما به دیتابیس برقرار است اگر برقرار بود یک MysqlCommand ایجاد کرده و مقادیر connection و query را در آن قرار داده و به سمت سرور ارسال می کنیم برای اینکه مقادیر ارسال شده را از سرور بخوانیم برای این کار باید یک MysqlDataReader ایجاد کرده و با استفاده از cmd.ExecuteReader مقادیر را بخوانیم سپس با استفاده از بررسی یک while تا زمانی که خواندن به اتمام برسد مقادیر در لیست ما اضافه می شود مقادیر اضافه شده id و name و age است این مقادیر از dataReader دریافت می شود و سپس در لیست قرار می گیرد. سپس dataReader بسته می شود قبلا علت بستن را گفته ایم به آموزش های قبل مراجعه کنید. سپس در آخر list باز می گردد (return) می شود. در غیر اینصورت در خط اخر لیست خالی باز می گردد.
آموزش به اتمام رسید ! انشاالله مفید واقع شده باشد.