سلام دوستان عزیز مثل همیشه این بار به سراغ آموزش حذف (delete) رکورد از دیتابیس mysql می رویم برای اینکار ما قبل تر آموزش های مرتبط با دیتابیس را یعنی اتصال به دیتابیس insert و update را گفته بودیم امروز می خواهیم delete را بگوییم.برای این کار از کد زیر استفاده می کنیم.
public void Delete()

{

string query = "DELETE FROM tableinfo WHERE name='John Smith'";if (this.OpenConnection() == true)
{

MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, connection);

cmd.ExecuteNonQuery();
this.CloseConnection();

}

}
یک query ایجاد کرده و query ما می شود حذف کن از از جدول tableinfo در جایی که نام ما برابر است با John smith همانطور که می بنید این یک query است و به تنهایی کاری برای ما انجام نمی دهد و باید ان را excute یا اجرا کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که connection یا ارتباط ما برقرار است یا خیر ما قبلا این اتصال رو اموزش دادیم به آموزش های قبل مراجعه کنید و بعد از آن یک Mysqlcommand ایجاد کرده و در آن query و connection خود را ارسال کرده سپس آن را اجرا کرده و در اخر آن را می بندیم.قبلا در رابطه با بسته شدن connection صحبت کردیم و دلایل مختلفی را برای علت بستن ان connection گفته بودیم.


امیدوارم مفید بوده باشه