سلام؛
شبکه من ایزوله می باشد که دسترسی به اینترنت ندارد و آنتی ویروس تحت شبکه دارد. برخی موارد فایل هایی وارد شبکه من می شود که احتیاج دارد با چند آنتی ویروس چک شود. برای همین چند ماشین مجازی و چند لایسنس آنتی ویروس کلاینتی خریداری کرده ام که روی هر ماشین نصب شده اند برای بررسی فایل ها روی هرکدام لاگین می کنم و چک و بررسی را توسط هر آنتی ویروس انجام می دهم .

سوال : آیا راه کاری هست که بتوانم همه آنتی ویروس ها را مجتمع کنم به طور مثال با فایل را توسط فرم ایمپورت کنم بررسی توسط همه آنتی ویروس ها همزمان انجام شود و گزارش خروجی را مشاهده کنم ؟