من سگ یکی از دوستان ام این کار رو میکرد و همش میخواست جلب توجه کنه و خیلی بامزه بود . چیزی هم آنجا نبود ولی انگار میخواست یه چیزی بگه . به نظر شما چی میخوان بگن ؟ آیا میخوان بگن که یه روزی از دنیا میرن ؟