سلام دوستان دوربين سوني hd1000 دارم كه تا چند روز پيش تا كابل 1394 را به دوربين و سيستم ميزدم براي كپچر كردن خوب بود ولي تازگي ها هر كاري ميكنم دوربين را نميشناسه البته ايكون ilnk تاو دوربين نمايش ميده و تو سيستم هم مياد ولي تو سيتم مينويسه درايور سوني hd1000 را پيدا نكرد و نصب نشده