دوستان برای درس داده کاوی مشخصات ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر ورودی بیمارستان بخش قلب رو خواسته بیمارستان اینجا یکی هست اونم نمیده کسی داره برام بفرسته
ممنون میشم