من از 100 تا عکس _ از عدد 99 تا 0 برای ساخت یک شمارش گر معکوس gif داستفاده کردم و یک تصویر متحرک ساختم
اما برنامه من gif قبول نمیکنه می خوام یه شمارش گر معکوس همانند این با فلش درست کنم
کسی میتونه که عکس ها رو بهش بدم این رو برام درست کنه؟
دقیقا همین رو