سلام
لطفاً لوازمي كه براي راه اندازي آتليه كودك و عكس پرسنلي نياز هست را معرفي كنيد، ميخوام بدونم هزينه راه اندازي چقد ميشه؟