سلام
وقت بخیر
میشه چند مدل نت بود سبک و شیک برای کارهای معمولی و یه مقداری هم کار با مطلب و فتوشاب توی رنج یک میلیون و چهارصد معرفی کنید
ممنونم

ترجیحا اگر ایسوس باشه بهتر