چرا ترمزها صدا می دهند؟

زمانی که در اولین رانندگی خود در صبح صدای تق و لقی که ترمز شما ایجاد می کند ،مخصوصا در هوای بارانی و برفی ، در واقع صدای خراشیده شدن سطح زنگ زده روی روتورها توسط لنت ترمز می باشد زمانی که شما پای خود را روی پدال ترمز می فشارید . یا نتیجه جمع شدن رطوبت و گرد و خاک روی روتورهاست . اگر بعد از چند بار ترمز گرفتن صدایی نشنیدید ، جای هیچ نگرانی نیست.
اگر این صدا با هربار ترمز گرفتن شما یا در حال رانندگی ادامه پیدا کرد، علت جدی تر می باشد و تعمیر آن ممکن است برای شما گران تمام شود.
ادامه پیدا کردن این صدا در حین رانندگی معمولا به خاطر ساییدگی لنت ترمز جدید می باشد. لنت ترمزها کوچک تر و نازک تر می شوند و تب فلزی کوچک متصل به روتور شبیه سوزن روی وینیل به شما هشدار می دهد که زمان تعویض لنت جدید است .( برخی شاخص های ساییدگی ممکن متفاوت عمل کنند و تنها زمانی که شما ترمز می کنید ، اثر کنند.)
دیگر صداها نیازمند بررسی ترمز می باشد و ممکن است حتی نیازمند تمیز کردن آن ، روان کاری یا تنظیم و شاید تعویض قطعات خودرو باشد. بیشتر صداهای ترمز بخاطر شل شدن و یا فرسوده شدن قطعات باشد.
برای مثال در زمان ترمز گرفتن یک روتور فرسوده ( اغلب اشاره دارد به "تاب خوردگی") اجازه نمی دهد لنت ترمز به روتور فشار هم سطح وارد شود که می تواند ارتعاشاتی منجربه تولید صدا ایجاد کند.به همین ترتیب یک لنت فرسوده فشار زیادی به روتور نمی آورد که در این شرایط صدای جیر جیر خواهیم شنید.احتمال دیگر این است که لنت ها شل بسته شده باشند یا لاتون هایی که آن ها را نگه داشته اند ، پوسیده و یا شل شده باشند.
و پس از آن به لنت ها می رسیم. برخی مکانیک ها هشدار می دهند که لنت های ارزان قیمت امکان بیشتری دارند که صدای بیشتری تولید کنند.علاوه بر این شل بودن یا چسبندگی سیلندر ترمز چرخ می تواند تولید صدا کند.
از آنجا که چندین احتمال وجود دارد و چون ترمز ها قسمت ایمن مهم خودرو می باشند بهتر است که یک متخصص در این زمینه داشته باشیم.
صدای آزاردهنده معمولا به این معنی است که لنت ها از بین رفته اند و صفحاتی که لنت ها روی آنها سوار شده اند در حال فشار بر روی روتور هستند.این تماس فلز به فلز به این معنا است که شما باید روتور را تعویض کنید و احتمالا شما از برخی هشدارهایی که نشانه ساییدگی ترمز می باشد، چشم پوشی کرده اید .
لینک منبع: مجله کاریزه