برای بالا بردن فشار خون در موارد اورژانس چرا دگزا وریدی میزنن و از آدرنالین استفاده نمیکنن