اخرین نسخه اندروید چیه؟ عایا روی همه گوشی ها نصب میشه؟