با سلام دوستان کسی میدونه فرق بین صفحه آرا ( صفحه ارایی ) با صفحه بند ( صفحه بندی ) چیه ؟


دو اگهی دعوت به کار دیدم این پیام را داده بودند :


به یکنفرصفحه آرا مسلط به , نرم افزار IN DESIGN , نیازمندیم

صفحه بند مسلط به , InDesignاستخدام مینماید


سامار