سلام
من یه فایل فلش دیدم که یک فال بود که اینطوری بود میگفت یه عدد دو رقمی انتخاب کن بعد با هم جمع کن اون دو عدد رو بعد از عدد اصلی کم کن
بعد آخر بالافاصه اون عدد رو حدس میزد با اینکه اصلا ما این اعداد رو جایی وارد نمیکردیم و همه اینها تو ذهنمون بود
میخواستم ببینم چطوری میشه ؟ مرسی