سلام
با این طرح شما میتوانید هربازی را با قیمت 70 تئمان خریداری کنید برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ ps4gameshare.persianblog.ir مراجعه کنید ممنون